4. Reklam Konseyi Bu Yıl “Yeşil Reklamlar” Temasıyla Toplandı

4. Reklam Konseyi Bu Yıl “Yeşil Reklamlar” Temasıyla Toplandı

16 Kasım 2022 tarihinde, video konferans yöntemiyle dördüncü toplantısını gerçekleştirilen Reklam Konseyi’nin bu yılki ana teması “Yeşil Reklamlar” oldu.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak Başkanlığında açılan, Reklamverenler Derneği ve DPİP Başkanı, TOBB temsilcisi Ahmet Pura, Reklamcılar Derneği Başkanı, DPİP Başkan Yardımcısı Banun Erkıran, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber tarafından yapılan konuşmaların ardından görüşmelere geçilen 4. Reklam Konseyi’ne, başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli meslek örgütleri ile tüketici örgütleri üst kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 1. Reklam Dairesi Başkanı Erdem Biçer’in 2022 yılı Reklam Kurulu faaliyetlerini değerlendirmesinin ardından söz alan Ticaret Uzmanı Pelin Türk’ün “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Taslağı” hakkında yaptığı sunum çerçevesinde yorumların alındığı toplantıda, WFA’in desteğiyle küresel ölçekte ilerleyen ve RVD’nin liderliğinde ülkemizdeki reklamverenlerin bilinçlendirilmesi yönünde başlatılan “Gezegen Taahhüdü” (Planet Pledge) inisiyatifinin Reklam Konseyi tarafından desteklenmesine karar verildi.

Toplantıda, RTÜK Daire Başkanı Deniz Güler, RTÜK ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile medya ölçümlerine yenilikçi bir bakış açısıyla uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve kuruluşunda son aşamasına gelinen, kurucu üyeleri arasında dört sektör kuruluşunun yer alacağı (TİAK, RİAK, RVD, RD) “Medya Ölçüm Konseyi” hakkında detaylı bilgi verdi. Medya izleme ve araştırma metotlarında standartlar oluşturmak, yapılan ölçümleri geliştirmek, güncel hale getirmek ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni yöntem önermek amacıyla kurulan Medya Ölçüm Konseyi’nin, müşterek endüstri komitesi vasfına sahip tüm şirketlerin veya aynı görevleri yerine getiren meslek kuruluşlarının katılımına açık bir şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Toplantının ilerleyen aşamalarında, Dijital Pazarlama İletişimi Platformu – DPİP tarafından başlatılan ve tüm sektör paydaşlarının görüşlerine başvurulan “Pazarlama İletişimi ve Reklam Sektöründe Dijital Transformasyon ve Kültür Değişimi Araştırması” hakkındaki ilk bulguların IAB Türkiye Başkanı, DPİP Başkan Yardımcısı Ayşen Akalın, DPİP Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Olcay’ın sunumlarıyla aktarılmasının ardından Tüketici Örgütleri Federasyonu temsilcilerinin “Yeşil Reklamlar” hakkında görüşleri dinlendi.

4.Reklam Konseyi, “Gezegen Taahhüdü”nün desteklenmesi kararına ek olarak, çocuklar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik reklamlar hakkında kılavuz çalışması yapılması yönünde alınan karar ile bu yılki oturumunu sonlandırdı.

Konsey kararları, ilgili kurum ve kuruluşlar için tavsiye niteliği taşıyor.